Srdečne vás pozývame 15. mája 2019 od 10:00 hod. do našej lekárne Actis Hlohovec vyskúšať novú metódu merania krvného tlaku súčasne na viacerých končatinách.

Umožňuje včasné rozpoznanie ischemickej choroby dolných končatín, predovšetkým, keď pacient ešte nepociťuje žiadne ťažkosti. Zvlášť u rizikových skupín – fajčiari, diabetici a starší ľudia – je toto ochorenie veľmi často neskoro diagnostikované.

ICHDK – ischemická choroba dolných končatín
ICHDK – kľúčový rizikový marker srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody!
Váš LA tím 🙂

Share This