Dezinfekcia rúk odporučená Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) pripravovaná v našej lekárni v predaji…

Používajte vždy a všade, keď nie je možnosť umyť si ruky obyčajným mydlom a teplou vodou.

Váš LA tím